De verschillende toepassingen voor u op een rijtje!

 

Er zijn verschillende toepassingen voor de kunststof buizen, zoals bijvoorbeeld:

  • Vrij verval rioleringssysteem
  • Duikerbuis
  • Ecoduiker / Faunaduiker
  • Onderleider / Sifon
  • Ondergrondse luchtkanalen
  • Ondergrondse wateropslag
  • Bergbezinkleiding
  • Infiltratiebuis