De voorgeschiedenis van Bergschenhoek Civiele Techniek (BCT) begint in 1956 met de start van Betonwarenfabriek Hercules N.V.. In deze fabriek werden binnenmuurstenen gefabriceerd, die later werden toegepast voor woonhuisventilatie. In 1965 werd de naam van Hercules gewijzigd in Industrie en Handelmaatschappij Bergschenhoek B.V. (IHB).

Binnen de vanuit Krimpen aan den IJssel geleide Rook Groep bleef IHB zich ook de jaren daarna richten op woonhuisventilatie. Het toenemende belang van de isolatie in woningen leidde ertoe, dat mechanische woonhuisventilatie zijn intrede deed. In reactie hierop begon IHB rond 1970 met de productie van mechanische woonhuisventilatoren en spiraalgefelste luchtkanalen, en legde zij de basis voor haar huidige leidinggevende positie in de markt voor woonhuisventilatie in Nederland. De specialisatie tot groothandel betekende dat in 1979 de fabricage van betonwaren werden afgestoten en werd de overgang van beton naar staal een feit.

Naast de gestage groei van ventilatie in de woningbouw, bleek dat het principe van gegolfde stalen buizen (SPIROsol) ook goed toepasbaar is in de GWW-sector in Nederland  Dit leidde in 1980 tot het ontstaan van de afdeling Civiele Techniek binnen IHB. De kernactiviteit van de afdeling was productie en verkoop van gegolfd plaatstaal, zoals SPIROsol, Multi-plate en ROwa watertanks. In de jaren tachtig groeide de afdeling Civiele Techniek en werd het SPIROsol programma uitgebreid met o.a. vuilroosters, stuwen en afsluiters.

In 1993 werd Hatrag Bouwsystemen B.V. en Flexal B.V. (gespecialiseerd in de productie en verkoop van SPIROsol en Multi-Plate) te Zevenbergen, overgenomen. Deze bedrijven worden geïntegreerd in de afdeling Civiele Techniek van IHB. Een jaar later leidde dit tot de verzelfstandiging van een nieuwe werkmaatschappij, namelijk, Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.

In 2004 wordt een productielijn geïnstalleerd voor de productie ROwa (drink-) water tanks en ventilatiekanalen ten behoeve van aardappelenopslag van aardappelen en knolgewassen.

Het huidige programma van BCT bestaat uit de productie en verkoop van gegolfd plaatstaal voor duikers, veetunnels, onderleiders, faunapassages, cerviducten, watersilo’s, etc.. Dit programma wordt gecompleteerd met: RObu-kunststofbuizen en ROwat kunststof beschoeiingen en damwand.

BCT maakt samen met o.a. R-Vent Netherlands en KWT deel uit van de Bergschenhoek Groep (BHG). Binnen de BHG werken de genoemde werkmaatschappijen nauw met elkaar samen.